Folder materiałów

Działania podjęte w ramach szkoleń "Rozwój mobilności zawodowej nauczycieli Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie" projektu Erasmus+ zaowocowały powstaniem szeregu materiałów związanych z tematyką doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli. Szkolenia zostały opisane szczegółowo w kursach umieszonych w kategorii Erasmus+ tu jednak prezentujemy kilka z tych materiałów.